Mã hàng: 38008579

Hiệu: Ingersoll Rand

Liên hệ: 0982 783 456