Mã hàng: 6.1960.0

Hiệu: Keaser

Liên hệ: 0982 783 456