Mã hàng: 92754696

Hiệu: Ingersoll Rand

Liên hệ: 0982 783 456