Mã hàng: 29614040

Hiệu:Hitachi

Liên hệ: 0982 783 456