Mã hàng:290100300/ 1612386900

Hiệu: Atlas Copco

Mã máy: GA11/15/18/22