Mã hàng:6.1981.1

Hiệu: Keaser

Liên hệ: 982 783 456