Mã hàng: 54672164

Hiệu: Ingersoll Rand

Liên hệ: 0982 783 456