Mã hàng: 1621737800

Hiệu: Atlas Copco

Mã máy: GA132/160 from 2009.3