Mã hàng: 39907175

Hiệu: Ingersoll Rand

Liên hệ: 0982 783 456