Mã hàng: 1613610500

Độ tinh lọc từ 10-15 micro

Hiệu quả lọc 99,8%

Hiệu quả làm việc: 2000h