Mã hàng: 1625752500

Hiệu: Atlas Copco

Mã máy: GA11-GA60