1. Hãng sx. Mitsuiseiki
2. Áp suất 7kg
3. Điện áp 3pha, 1pha.