Mã hàng: 6.3540.0

Hiệu: Keaser

Liên hệ: 0982 783 456