Mã hàng: 22130223

Hiệu: Ingersoll Rand

Liên hệ: 0982 783456