Mã hàng: 1613740800

Độ tinh lọc: 5-10 Micron
Thời gian làm việc: 1800h-2200h
Hiệu quả lọc: 98%